H.A.C.C.P.

H.A.C.C.P., gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, ham madde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin aortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. H.A.C.C.P., İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. Monotech için H.A.C.C.P., sadece bir tanımdan öte İNSAN için gereken en hassas sağlık kriterlerine özen gösterilerek Açık Büfeler geliştirmektir.

Otel yetkililerinin açık büfe alımında üretici firmalardan H.A.C.C.P., çerçevesinde aramaları gereken kıstaslar nelerdir? Tüm sıcak sunum , soğuk sunum ve tatlı sunum büfelerinde mutlaka nefeslik bulunmalıdır. Sunum büfelerinde bulunan lambaların koruyucuları bulunmalıdır. Lamba koruyucuları kesinlikle cam özellikte olmamalıdır. Soğuk sunum ve tatlı sunum büfelerinin soğutmalı kısımları soğuğu iyi iletebilir özellikte olmalıdır. Sunum büfelerinin temizliği kolay yapılabilir olmalıdır. Sıcak sunum büfeleri yüksek ısılara kadar ısıtılabilir özellikte olmalıdır. Sıcak gıdaların minimum sunum sıcaklığı 65 derecedir. Bu sıcaklıkta sıcak gıdalar en fazla 2 saat sunulabilir. Soğuk gıdaların sunum sıcaklığı 0-4 derece arasındadır. Maksimum 8 dereceye kadar sunulabilir. Soğuk gıdalar bu sıcaklıkta maksimum 4 saat sunulabilir.